Informacje dotyczące ochrony danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie istotna. Przetwarzany Państwa dane osobowe (w skrócie "dane") wyłącznie na podstawie ustawowych przepisów. Niniejsza polityka ochrony danych ma na celu dostarczenie wyczerpujących informacji na temat przetwarzania danych przez naszą firmę oraz praw i roszczeń wynikających z przepisów o ochronie danych.

 

 • W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z:

  Compliance Office

  AGRANA Beteiligungs-AG
  Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
  1020 Vienna
  +43 1 21137-12763
  Email:  [email protected]

  Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialna jest:

  AGRANA Fruit Polska SP z.o.o. – Siedziba Glówna, Zaklad i Zamrazalnia w Ostrolece

  ul.lawska 2
  07-410 ostroleka
  Polska
  Phone: +48 29 76-70602
   

  AGRANA Fruit Polska SP z.o.o. - Zamrazalnia w Bielsku Podlaskim

  ul.Branska 63
  17-100 Bielsku Podlaskim
  Polska
  Phone: +48 85 730-3232
   

  AUSTRIA Juice Poland SP z.o.o. - Zakład Góra Kalwaria

  ul. Pijarska 121
  05-530 Góra Kalwaria
  Polska
  Phone: +48 22 727-3509
   

  AUSTRIA Juice Poland SP z.o.o. - Siedziba Główna i Zakład Białobrzegi

  ul. Krakowska 100
  26-800 Białobrzegi
  Polska
  Telefon: +48 48 613-5700
   

  AUSTRIA Juice Poland SP. z o.o. – HQ

  Straße / Nr.: ul. Kolejowa 31
  PLZ / Ort: 22-100 Chelm
  Land: Polska
   

  AUSTRIA Juice Poland SP z.o.o. - Zakład Lipnik

  Straße / Nr.: Gołębiów 29
  PLZ / Ort: 27-540 Lipnik
  Land: Polska
  Telefon: +48 15 869-1900

  Email:  dataprotection@Remove thisagrana.com

 • Kto otrzymuje dostęp do Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez AGRANA Beteiligungs-AG, AGRANA Zucker GmbH, AGRANA Stärke GmbH, AGRANA Fruit SAS, AGRANA Fruit Services GmbH i AUSTRIA JUICE GmbH (AGRANA). Państwa dane osobowe nie zostaną opublikowane w żadnym innym kontekście.

  Dane będą przetwarzane i wykorzystywane, o ile będzie to niezbędne do wykonywania naszych zobowiązań umownych. W indywidualnych przypadkach, w celu osiągnięcia pożądanych celów, konieczne okazać się może przekazanie danych osobowych stronom trzecim (zwłaszcza naszym zakontraktowanym podmiotom przetwarzającym).


  W przypadku, gdy zlecimy przetwarzanie danych podmiotom przetwarzającym, w dalszym ciągu pozostaniemy odpowiedzialni za ochronę Państwa danych. Wszystkie podmioty przetwarzające dane objęte są umownym obowiązkiem zachowania poufności danych oraz przetwarzania tych danych jedynie w ramach świadczenia usług. Zakontraktowane podmioty przetwarzające otrzymają Państwa dane jedynie w przypadku, gdy będą one niezbędne do świadczenia odpowiednich usług. Do takich podmiotów należeć mogą:

  • Dostawcy usług IT, którzy dbają o sprawność  działania oraz bezpieczeństwo naszych systemów IT
  • Dostawcy usług, z którymi współpracujemy w zakresie programowania i konserwacji naszej strony internetowej/bazy danych wnioskodawców/ newsletterów/bazy klientów
  • Firmy transportowe dostarczające Państwu egzemplarze różnego rodzaju dokumentów i nagród
  • Agencje reklamowe, wydawcy, drukarnie współpracujące z nami w zakresie korespondencji pocztowej i wysyłki rocznych raportów

  Ponadto AGRANA może być prawnie zobowiązana do ujawnienia Państwa danych, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych klienta przed władzami sądowymi.

   

  Proces aplikacji

  •  Państwa dane osobowe są dostępne dla AGRANA Fruit Polska Sp. z o.o.
  • W przypadku wystąpienia prawnego obowiązku lub w kontekście postępowania sądowego odbiorcami Państwa danych mogą być odpowiednie władze i sądy, a także zewnętrzni audytorzy.

   

  Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego?

  Zasadniczo żadne dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. W indywidualnych przypadkach przekazywanie będzie się odbywać tylko na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub wyraźnej zgody. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane państwu trzeciemu, jeżeli w trakcie procesu składania wniosku dane są wymieniane z wnioskodawcą, który jest sam w państwie trzecim.

 • Jakie dane są przetwarzane oraz z jakich źródeł pochodzą?

  Przetwarzaniu poddawane są dane uzyskane od Państwa w trakcie nawiązywania relacji biznesowych. Przetwarzane są również dane firm, z którymi utrzymujemy bieżące stosunki handlowe.
   

  procesu rekrutacji/aplikacji

  formularza kontaktowego

  zamawiania broszur/raportów

   biuletynów elektronicznych Investor and Press Newsletter

  Fruit Trendblog Newsletter

  konkursie

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, faks),
  • data urodzenia,
  • Pesel,
  • wykształcenie
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • Imię,
  • nazwisko,
  • adres email
  • Nazwisko,
  • imię,
  • firma,
  • ulica,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • kraj,
  • adres e-mail
  • Nazwisko,
  • imię,
  • firma,
  • stanowisko,
  • adres e-mail,
  • twoja wiadomość
  • Tytuł,
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • kraj,
  • firma,
  • stanowisko
  • Zwrot grzecznościowy,
  • tytuł,
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • ulica,
  • miasto, kod
  • pocztowy
 • W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?

  Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

  procesu rekrutacji/aplikacji

  Przetwarzanie Państwa danych odbywa się tylko w celu przechowywania, oceny, alokacji i przekazania Państwa aplikacji. Dane aplikacji są wykorzystywane w procesie rekrutacji i będą przechowywane przez okres trzech lat od daty wpływu, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy i z uzasadnionym interesem Grupy AGRANA. Uzasadniony interes polega na obronie przed roszczeniami wynikającymi z ustawy o równym traktowaniu.

  formularza kontaktowego

  Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nawiązania pierwszego kontaktu oraz do związanej z tym administracji technicznej. Dane nie są przekazywane stronom trzecim.

  zamawianiu broszur / raportów

  Używamy informacji podanych przy zamawianiu broszur / raportów lub innych drukowanych dokumentów w celu przesyłania zamówionych materiałów drogą pocztową.

  biuletynów elektronicznych Investor and Press Newsletter

  AGRANA Beteiligungs-AG wykorzystuje adresy podane w biuletynach (Investor and Press Newsletter), aby przesyłać Państwu informacje, komunikaty prasowe, wiadomości finansowe, raporty roczne i kwartalne oraz zaproszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Fruit Trendblog Newsletter

  AGRANA Beteiligungs-AG używa adresów podanych w biuletynie AGRANA Fruit Trendblog, aby wysyłać informacje o produktach i trendach żywnościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  konkursu

  Dane osobowe dostarczone w ramach konkursu będą wykorzystywane przez nas jedynie w celu przeprowadzenia danego konkursu. Warunki uczestnictwa dla każdego konkursu zostaną przez nas opublikowane osobno.

  Aby wypełnić zobowiązania wynikające z umowy bądź konieczne do wypełnienia przed zawarciem umowy (Art. 6 Abs. 1lit.b RODO):

  Państwa dane będą przetwarzane w celu sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług, w ramach pozyskiwania i logistyki oraz do zarządzania i analizy klienta. Dane będą przetwarzane w szczególności w fazie inicjowania relacji handlowych oraz w realizacji umów zawartych z Państwem.

   Aby wypełnić nasze obowiązki prawne (Art 6 Abs. 1lit.c RODO):

  Przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z różnych zobowiązań prawnych określonych m.in. w Kodeksie handlowym (Unternehmensgesetzbuch, UGB), federalnym kodeksie fiskalnym (Bundesabgabe-nordnung, BAO) oraz w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy itp.

  Aby chronić prawnie uzasadnione interesy (art. 6 Abs. 1fn RODO):

  Po uzyskaniu równowagi interesów możemy przetwarzać Państwa dane w stopniu wykraczającym poza zakres niezbędny do wykonania umowy, aby chronić prawnie uzasadnione interesy własne lub osoby trzeciej. W następujących przypadkach przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, np .:

  • reklama lub marketing,
  • środki zarządzania przedsiębiorstwem i środki podjęte w celu udoskonalenia produktów i usług,
  • administrowanie bazą danych klientów w celu poprawy obsługi klienta,
  • środki podjęte w celu ochrony przed bezprawnymi działaniami lub naruszeniem umowy,
  • w toku postępowania sądowego.

  Za Państwa zgodą (Art 6 Abs. 1lit.a RODO):

  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, będą one przetwarzane wyłącznie zgodnie z wymienionymi celami i zakresem uzgodnionym w Państwa deklaracji zgody. Deklaracja zgody, np. dotycząca wysyłki naszego newslettera, może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, pod warunkiem, że nie naruszy to prawnie uzasadnionych interesów (np. okresów przechowywania). W takim przypadku prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail podanego w punkcie 1.  W przypadku newsletterów (AGRANA Fruit Trendblog, Investor Newsletter) prosimy o skorzystanie z adresu kontaktowego podanego w punkcie 11.

 • procesu rekrutacji/aplikacji

  Państwa dane, otrzymane w trakcie procesu rekrutacji, przechowywane będą przez okres 3 lat od daty wpływu aplikacji. Po upływie tego czasu można wykluczyć roszczenia wynikające z ustawy o równym traktowaniu. Pod upływie trzech lat otrzymają Państwo wiadomość e-mail z informacją, że Państwa dane zostaną usunięte.

  Jeśli są Państwo zainteresowani zachowaniem przez nas tych danych (w celu zaproponowania alternatywnych możliwości zatrudnienia), mogą Państwo zapobiec usunięciu danych poprzez wyrażenie zgody na przechowywanie ich przez kolejny rok. Po tym okresie zostaną Państwo ponownie zawiadomieni i będą mogli przedłużyć okres przechowywania danych. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, dane zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie; w przypadku chęci odwołania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail dataprotection@Remove thisagrana.com. Mogą Państwo również usunąc swoje dane w systemie w dowolnym momencie.

  formularza kontaktowego

  Jeśli Państwa dane zostaną do nas przesłane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej, dane te zostaną usunięte gdy tylko rozpatrzymy Państwa zapytania.

  zamawiania broszur/raportów

  Wszystkie dane osobowe podane podczas zamawiania broszur/raportów i innych materiałów drukowanych zostaną usunięte po ich wysłaniu.

  Investor and Press Newsletter &
  Fruit Trendblog Newsletter

  Dane uzyskane w związku z naszymi newsletterami (Investor and Press Newsletter oraz AGRANA Fruit Trendblog Newsletter) przechowywane będą do momentu odwołania przez Państwa zgody na przetrzymywanie. Mogą Państwo anulować subskrypcję newslettera Agrana Fruit bezpośrednio poprzez znajdujący się w nim link.

  konkursie

  W przypadku uczestnictwa w jednym z naszych konkursów, Państwa dane będą przechowywane do zakończenia konkursu oraz zostaną usunięte po przyznaniu nagrody

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z ochroną danych?

Mają Państwo prawo do informacji, prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania przechowywanych danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi prawnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych, w dowolnym czasie.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane naruszamy austriacką lub europejską ustawę o ochronie danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected] w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania.

W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. Służy to ochronie Państwa praw i prywatności.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do lub do krajowego organu nadzorującego w UE.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@Remove thisgiodo.gov.pl; desiwm@Remove thisgiodo.gov.pl
Website: http://www.giodo.gov.pl/

Prawo do informacji:

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji odnośnie tego, czy i w jakim stopniu Państwa dane są przez nas przetwarzane.

Prawo do sprostowania:

Jeśli przetwarzamy dane, które są niekompletne lub niepoprawne, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do ich poprawienia lub uzupełnienia.

 

Prawo do usunięcia:

Mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzany je bezprawnie lub gdy przetwarzanie tych danych stanowi nieproporcjonalne naruszenie Państwa uzasadnionych interesów. Prosimy pamiętać, że usunięcie może być z pewnych powodów wstrzymane, np. na podstawie ustawowych przepisów dotyczących zatrzymania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli:

 • kwestionują Państwo dokładność danych; wówczas przetwarzanie danych będzie ograniczone do okresu umożliwiającego nam sprawdzenie poprawności danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych i żądają ograniczenia ich użycia,
 • nie potrzebujemy już danych do zamierzonych celów, jednak wymagane są one do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych,
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych:

Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie, a także  prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 • przetwarzamy te dane na podstawie odwoływalnej deklaracji zgody lub w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli jest to technicznie wykonalne, mają Państwo prawo do tego, aby Państwa dane zostały przez nas przesłane bezpośrednio do innego administratora danych.

 

Prawo do sprzeciwu:

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba, że wykażemy  istotne, uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub wolności bądź gdy przetwarzanie będzie konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili mają Państwu prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, bez podania przyczyny.

.

 

 

Webanalyse

Pliki cookie i narzędzia do śledzenia

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli tzw. "ciasteczka". Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Plików cookie używamy, aby nasze usługi były bardziej przyjazne dla użytkownika. Niektóre pliki są przechowywane na urządzeniu końcowym nawet po opuszczeniu witryny internetowej, do momentu ich usunięcia. Pozwalają nam ponownie rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas kolejnej wizyty.

Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, aby każdorazowo informowała o użyciu plików cookie. Dzięki temu uzyskają Państwo możliwość akceptacji ciasteczek tylko w wybranych przypadkach.

Niezbędne ustawienia różnią się w zależności od przeglądarki i urządzenia końcowego, zazwyczaj można je znaleźć w "Pomocy technicznej" urządzenia lub przeglądarki.

Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Narzędzia do śledzenia i korzystanie z Google Analytics

Narzędzia analityczne są używane na naszej stronie internetowej w celu zbierania ogólnych informacji na temat wzorców użytkowania odwiedzających. Obejmuje to na przykład oglądane strony, czas oglądania, strony łączące i ogólne informacje o systemie komputerowym, takie jak system operacyjny, rozdzielczość ekranu, używana przeglądarka itp. Wszystkie zebrane dane są przechowywane anonimowo i nie można ich przypisać osobiście. Jeśli nie zgadzają się Państwo na anonimowe wykrywanie wzorców, mogą Państwo temu zapobiec, dezaktywując pliki cookie w przeglądarce.

Nasza strona internetowa korzysta również z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny.

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adres IP) będą przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Mogą Państwo zapobiec instalowaniu plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji oferowanych przez naszą witrynę. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej.

Informujemy, że niniejsza strona internetowa używa Google Analytics wyłącznie w połączeniu z dodatkiem do dezaktywacji "_anonymizeIp ()". Państwa adres IP nie zostanie całkowicie zapisany. Oznacza to, że identyfikacja adresu IP użytkownika witryny przez Google Analytics jest wykluczona.

Mogą Państwo dezaktywować Google Analytics poprzez instalację dodatku do przeglądarki

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Dzięki temu dodatkowi Google Analytics zostaje poinformowane, że żądne informacje dotyczące korzystania z witryny nie mogą zostać do nich przesłane. Nie będziemy używać narzędzi do śledzenia w celu gromadzenia Państwa danych osobowych:

 • bez Państwa wyraźnej zgody
 • nie będziemy również przekazywać takich danych zewnętrznym dostawcom i platformom marketingowym
 • nie będziemy łączyć danych z Twoimi danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres itp.).

Korzystanie z udostępniania poprzez serwisy społecznościowe

Na naszej stronie internetowej nie używamy wtyczek do serwisów społecznościowych. Zamiast tego ustawiamy jedynie łącze tekstowe lub graficzne. Takie łącza nie przesyłają danych takich jak adres IP, używana przeglądarka, rozdzielczość ekranu, przeglądane strony internetowe, data i czas, do poszczególnych serwisów społecznościowych. Te linki wyglądają mniej więcej tak:: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.agrana.com

Jeśli, będąc zalogowanym na swoim koncie społecznościowym, klikną Państwo link udostępniania, będą mogli Państwo udostępnić zawartość naszych stron w swoim profilu. Dzięki temu serwis społecznościowy będzie mógł przypisać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Należy pamiętać, że jako dostawca stron, nie jesteśmy informowani ani o treści przesyłanych danych, ani o ich wykorzystaniu przez Facebook.

Prawo do wniesienia skargi

Prawo do wniesienia skargi:

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane naruszamy austriacką lub europejską ustawę o ochronie danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres dataprotection@Remove thisagrana.com w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania.

Newsletter

Mogą Państwo subskrybować nasze newslettery (Investor and Press Newsletter and the AGRANA Fruit Trendblog Newsletter) za pośrednictwem naszej strony internetowej. Subskrypcję biuletynu AGRANA Fruit Trendblog mogą Państwo anulować w dowolnym momencie poprzez bezpośredni link w samym newsletterze. W przypadku chęci zrezygnowania z newslettera dla inwestorów (Investor Newsletter) prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. W przypadku chęci zrezygnowania z Press Newslettera prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Państwa dane zostaną natychmiast usunięte z naszej listy mailingowej.


Further information

You may revoke the right for your anonymised data to be processed by the abovementioned web-based analysis tools at any time so that your visits to our internet sites will no longer be captured.

This requires you to activate the so-called opt-out cookies option. Please click on the following links if you wish to prevent your data being anonymised and processed: Opt-Out für Google Analytics

Alternatively, you can deactivate the use of cookies by third parties by means of the opt-out page of the Network Advertising Initiative.

Please note that, in this case, you will no longer have access to the full range of features offered on this website. Further information about Google’s terms and conditions.

E-Commerce

AGRANA Fruit Polska Sp. z o.o.

Address: Ławska 2, 07-410 Ostrołęka, Poland
Telefne: +48 29 7670 602
Fax: +48 29 7670 605
Internet: http://www.agrana.pl/
e-mail: info@Remove thisagrana(dot)pl
Krajowy Rejestr Sądowy: KRS 0000055268
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: PL 5210415750

 

AGRANA Juice Poland Sp. z o.o.

Address: ul. Krakowska 100, 26-800 Białobrzegi, Poland
Telefon: +48 48 613 5700
Fax: +48 48 613 0511
Internet: http://www.agrana.pl/
e-mail: juice.pl@Remove thisagrana(dot)com

Krajow Rejestr Sądowy: KRS 0000035315
NIP: PL8631339338

 

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie zostały starannie sprawdzone i są systematycznie aktualizowane przez AGRANA Fruit Sp. z o.o..

Informacje te mogą być w każdej chwili zmieniane, usuwane lub uzupełniane bez uprzedniego powiadomienia.

AGRANA Fruit Sp. z o.o. nie gwarantuje, że informacje te są kompletne, dokładne i aktualne, i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. AGRANA Fruit Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach powiązanych z niniejszą stroną.

Prawa autorskie obowiązują zarówno w odniesieniu do treści jak i do struktury niniejszych stron internetowych. Wszelkie korzystanie z informacji lub danych (takich jak teksty, fragmenty tekstów, obrazy) zawartych w niniejszych dokumentach wymaga uprzedniej zgody AGRANA Fruit Sp. z o.o..

AGRANA Fruit Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez treści niedokładne lub nieaktualne, lub przez działania podjęte w przekonaniu, że zamieszczone treści w rzetelny sposób informują o stanie faktycznym.

Treści podane na niniejszej stronie, a także w dokumentach z nią powiązanych lub w dokumentach, na które niniejsza strona się powołuje, nie mają żadnych skutków wiążących prawnie i zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.